הכלה המעופפת

התמונה החביבה עליי ביותר, עד עצם היום הזה!